ערכים
מושגים
מונחים
אמירות
ביטויים
פסוקים
מכתמים
מטאפורות
הגיגים
אפוריזמים
נטיות
כינויים
גידופים
קללות
אנקדוטות
קלישאות
קטעים
עגה/סלנג
איפיונים
חיוב
ושלילה
שאלות
ותשובות
מי ומי
אישים
אנשי שם
אמנים
ואומנים
מקומות
סמלים
עצמים
פרסומים
הערות
שמות
זוגות
צמדים
שלשות
מספרים

ניבים
צירופי מילים
ציטוטים
הצהרות
קריאות ופניות
הבטחות
שירים
הגדרות
תיאורים
עובדות
הכחשות
אזהרות
חריגים ויוצאי דופן
הנחות
גערות ואיומים
ברכות
תפילות
ציוויים
משחקים
טעויות נפוצות
פתיחות וסגירות
התחלות וסיומים
הערות
איחולים וייחולים
מוסדות
ארגונים וחברות
הערכות וציונים
לועזית
נספחים
נדבקו לשפה
חי
צומח
דומם

Created by Afikim